“Ulisa” jaunais tulkojums: 1. nodaļa

Vai atceraties mūsu 2020. gada konferenci, kurā vēl klātienē tulkotāja Ieva Lešinska-Geibere iepazīstināja klātesošos ar pašas uzsākto lieldarbu – jaunu Džoisa “Ulisa” tulkojumu?

Mūsu Youtube kanāla arhīvā var atrast tulkotājas lasīto pirmo romāna nodaļu. Taču tiem, kam vairāk tīk pašu lasīts vārds, arī nu ir šāda iespēja – jo 2021. gada Blūma dienā šī nodaļa ir publicēta arī tiešsaistes žurnāla “Punctum” slejās.

Staltais, tuklais Buks Maligans parādījās trepjaugšā, turēdams rokā putu bļodiņu, uz kuras krusteniski gulēja spogulis un bārdasnazis. Maigajā rīta gaisā viņam nopakaļ viegli plīvoja dzelteni, nesajozti rītasvārki. Pacēlis bļodiņu augšup, viņš intonēja: “Introibo ad altare Dei.”

Apstājies Buks Maligans palūkojās lejup uz tumšajām, līkumotajām kāpnēm un rupjā balsī uzsauca: “Kāp augšā, Kinč! Kāp augšā, baisais jezuīt!”

Svinīgā gaitā viņš panācās uz priekšu un uzkāpa uz apaļās lielgabalu platformas. Palūkojies visapkārt, viņš pilnā nopietnībā trīs reizes svētīja torni, apkārtējo zemi un mostošos kalnus. Tad, ieraudzījis Stīvenu Dedalu, viņš paliecās uz to pusi un sāka mest steidzīgus gaisa krustus, burzguļodams rīklē un purinādams galvu. Stīvens Dedals, neapmierināts un samiegojies, ar elkoņiem atspiedās pret trepjaugšas margu un vēsi uzlūkoja drebošo, burzguļojošo viņu svētījošo zirdziski garo seju un gaišos netonzurētos matus, kuru akots un krāsa atgādināja palsu ozola koksni.

Turpinājums: https://www.punctummagazine.lv/2021/06/16/uliss/

☘️ ☘️ ☘️
Bloomsday jeb 16. jūnijs ir diena, kad risinās Džoisa romāna “Uliss” darbība, kuras galvenais varonis ir Leopolds Blūms. Šajā datumā 2020. gadā organizējām "Ulisam" veltītu konferenci un stilizētu Blūma dienas pastaigu Rīgā. Aicinām mūsu turpmāko pasākumu iecerēm sekot FACEBOOK!

One Thought to ““Ulisa” jaunais tulkojums: 1. nodaļa”

  1. andrejs

    Tiešām labs darbs – modernāka un sakarīgāka valoda, mazāk uzspēles. Tas tikai uzmetot aci, jo kā jau Džoiss teica, profesori varēs analizēt simts gadus:)

Leave a Comment