Category: Uncategorized

In memoriam

Ar dziļām skumjām esam spiesti paziņot, ka naktī uz 10. septembri no mums šķīrusies pirmā Blūma dienas saieta dalībniece Lauma Terēze Lapa – tulkotāja un LU HZF Anglistikas nodaļas lektore. Izsakām līdzjūtību viņas...