Kad Bloomsday pārvēršas par Zoomsday

2021. gada 16. jūnijā entuziastu grupa “Bloomsday Latvia” organizē tiešsaistes diskusiju Zoom platformā – turpinājumu pagājušā gadā LU Zinātņu mājā notikušajai konferencei par Džeimsa Džoisa literāro mantojumu Latvijas kultūrā un stilizētajam Blūma dienas gājienam.

(informācija medijiem)

Šogad pasākuma tēma būs “Slepenais modernisms un Džeimss Džoiss Latvijā pirms Atmodas”. Aicinām interesentus jau tuvākajās dienās pieteikties uz e-pastu bloomsdaylatvia@gmail.com, lai droši saņemtu informāciju par pasākuma norisi un iespējamajiem skatītāju piedalīšanās veidiem.

Paredzēti sekojoši priekšlasījumi:

  • Modernisma pretpoli 20. gadsimta otrajā pusē: Rīga-Maskava – LU Sociālo zinātņu fakultātes docents, komunikāciju studiju nodaļas vadītājs Viktors Freibergs
  • Modernās literatūras kurss padomju Latvijā – literatūrzinātniece Tamāra Zālīte – Ventspils augstskolas profesors salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā Jānis Sīlis
  • “Ulisa” tulkojumstilistika latviešu valodā – Liepājas Universitātes lektore un Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Sigita Ignatjeva

“Bloomsday 2021” sākums paredzēts plkst. 17:00. Priekšlasījumiem sekos dalībnieku atbildes uz skatītāju jautājumiem un paneļdiskusija tulkotājas un publicistes Ievas Lešinskas-Geiberes vadībā.

Īru rakstnieka Džeimsa Džoisa (1882-1941) leģendārais romāns “Uliss” tiek uzskatīts par vienu no visnozīmīgākajiem modernās literatūras darbiem visā pasaulē. Kopš pirmās tā atsevišķu daļu publicēšanas amerikāņu žurnālā “The Little Review” pagājis jau 100 gadu (1920), un simtgades jubileja tuvojas arī pilnai romāna publicēšanai (1922). Kopš tā laika tas tulkots daudzās citās valodās, adaptēts neskaitāmās teātra izrādēs un filmās.

Arī latviešu valodas tulkojumā esam piedzīvojuši “Ulisa” izdošanu 1960. gadā – šo darbu trimdā ASV pieveica latviešu rakstnieks un dzejnieks Dzintars Sodums (1922-2008); vēlāk šis pats tulkojums ar labojumiem un papildinājumiem ir izdots atkārtoti 1993. un 2012. gadā. “Bloomsday Latvia” 2020. gada konferencē tika pieteikta jauna tulkojuma tapšana Ievas Lešinskas-Geiberes izpildījumā.

Plašāka informācija par agrākajiem pasākumiem un nākotnes iniciatīvām meklējama mājaslapā www.bloomsday.lv vai www.facebook.com/bloomsdaylatvia/

☘️ ☘️ ☘️
Bloomsday jeb 16. jūnijs ir diena, kad risinās Džoisa romāna “Uliss” darbība, kuras galvenais varonis ir Leopolds Blūms. Šajā datumā 2020. gadā organizējām "Ulisam" veltītu konferenci un stilizētu Blūma dienas pastaigu Rīgā. Aicinām mūsu turpmāko pasākumu iecerēm sekot FACEBOOK!

Leave a Comment